WV-CW364S / Specifications Panasonic安防监控系统

WV-CW364S

防破坏半球摄像机

IP66日夜两用型防破坏半球摄像机,带1/3型CCD

Color/BW (ICR) Vandal Resistant IP66 standard
NTSC/PAL
NTSC, PAL
传感器
1/3 CCD
TV系统
540
最低照度 彩色(lx)
0.6
最低照度 黑白(lx)
0.05
超级动态 / 宽动态范围 / BLC
BLC
Color/BW
ICR
红外LED
-
光学变焦
3.6x
电子变焦
-
外部输入/输出
-
防破坏
IEC60068-2-75 (50J)
温度(度,摄氏度)
最高
50
最低
-10
电源
交流24 V, 直流12 V

Specifications of 模拟摄像机 "WV-CW364S" from the Panasonic Security System.

WV-CW364S Specifications - Panasonic安防监控系统 - 产品