เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ
facebook youtube twitter linkedin

สนามกีฬา

ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสนามกีฬา

ระบบการเฝ้าระวังที่หลากหลายซึ่งสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดนั้นมีความจำเป็นสำหรับสนามกีฬาที่ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกัน นี่เป็นกรณีตัวอย่างต่างๆ ของการใช้ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิคในสนามกีฬา

กรณีศึกษา

backtohome

ระบบการเฝ้าระวังที่หลากหลายซึ่งสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดนั้นมีความจำเป็นสำหรับสนามกีฬาที่ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกัน นี่เป็นกรณีตัวอย่างต่างๆ ของการใช้ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิคในสนามกีฬา