เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ
facebook youtube twitter

รัฐบาล

ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับอุตสาหกรรมภาครัฐ

เพื่อที่จะให้บริการสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการเทคโนโลยีที่จะช่วยเหลือคุณได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีข้อผิดพลาด ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิคสำหรับหน่วยงานรัฐถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานและกิจกรรมที่หลากหลายที่คุณดำเนินการ ซึ่งจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น มีความผูกพันมากขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกเรื่องที่คุณทำ

กรณีศึกษา

backtohome

ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิคสำหรับหน่วยงานรัฐถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานและกิจกรรมที่หลากหลายที่คุณดำเนินการ ซึ่งจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น มีความผูกพันมากขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกเรื่องที่คุณทำ