เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ
facebook youtube twitter linkedin

Facial Recognition - การวิเคราะห์อัจฉริยะ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Additional Face Registration Kit

Facial Recognition Server Software

ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ Genetec

Facial Recognition System for Milestone

ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ Genetec

backtohome

Panasonic Security Cameras offers a large line-up, from analog cameras to IP cameras that are suitable for your purpose.

Facial Recognition - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์