เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ
facebook youtube twitter

Facial Recognition System for Genetec - การวิเคราะห์อัจฉริยะ

Facial Recognition System for Genetec

ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ Genetec

*จำเป็นต้องใช้ WV-ASF950 (ระบบตรวจจับใบหน้า)

Spec sheets

xxxxxxxxxx description 01 xxxxxxxxxx

White papers

xxxxxxxxxx description 05 xxxxxxxxxx

Firmware

xxxxxxxxxx description 06 xxxxxxxxxx

backtohome

The product page of การวิเคราะห์อัจฉริยะ "Facial Recognition System for Genetec" from the Panasonic Security System. You can download features, manuals and firmware, specification sheet and more for Facial Recognition System for Genetec here.

Facial Recognition System for Genetec คุณสมบัติสำคัญ - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์