เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ
facebook youtube twitter linkedin

WV-ASE231W (FacePRO Client plug-in) for Genetec - การวิเคราะห์อัจฉริยะ

WV-ASE231W (FacePRO Client plug-in) for Genetec

ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ Genetec

*จำเป็นต้องใช้ WV-ASF950 (ระบบตรวจจับใบหน้า)

・ เพิ่มฟังก์ชั่นการจับคู่ใบหน้า: เพิ่มฟังก์ชั่นการจับคู่ใบหน้า โดยการเพิ่มอุปกรณ์ที่จำเป็น และซอฟต์แวร์
・ สามารถเชื่อมต่อกล้องบนเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุด 20 เครื่อง

การค้นหาใบหน้า
・ ภาพใบหน้าที่กล้องตรวจจับจะถูกจัดเก็บ และสามารถค้นหาได้ในภายหลัง
・ การค้นหาใบหน้า DB ทำให้ท่านสามารถแสดงผลลัพธ์ของแต่ละกล้องตามลำดับเวลา และค้นหาการเคลื่อนไหวของตัวบุคคล
・ ระบุกล้องหรือวันที่ในภาพใบหน้าที่ตรวจจับ และแสดงผลลัพธ์ในรายการตามลำดับความเหมือน

การจับคู่ใบหน้า
เมื่อจับคู่กับบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ การเตือนการจับคู่ใบหน้าก็จะส่งสัญญาณออกไปแบบเรียลไทม์ และแสดงประวัติการเตือนในรายการ
สามารถแสดงภาพหน้าจอที่กำหนดบนจอมอนิเตอร์ควบคุม ด้วยการดับเบิ้ลคลิกบนประวัติการเตือน

การนับคน, สถิติเกี่ยวกับอายุและเพศ
・ นับคนจากใบหน้าที่ตรวจจับได้ และประเมินอายุและเพศ
・ แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอโดยใช้กราฟสถิติ
・ สามารถบันทึกข้อมูลเชิงสถิติเป็นไฟล์ CSV สำหรับใช้ในการวิเคราะห์

backtohome

The product page of การวิเคราะห์อัจฉริยะ "WV-ASE231W (FacePRO Client plug-in) for Genetec" from the Panasonic Security System. You can download features, manuals and firmware, specification sheet and more for WV-ASE231W (FacePRO Client plug-in) for Genetec here.

WV-ASE231W (FacePRO Client plug-in) for Genetec คุณลักษณะที่สำคัญ - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์