เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ
facebook youtube twitter linkedin

Facial Recognition System for Genetec - การวิเคราะห์อัจฉริยะ

Facial Recognition System for Genetec

ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ Genetec

*จำเป็นต้องใช้ WV-ASF950 (ระบบตรวจจับใบหน้า)

・ เพิ่มฟังก์ชั่นการจับคู่ใบหน้า: เพิ่มฟังก์ชั่นการจับคู่ใบหน้า โดยการเพิ่มอุปกรณ์ที่จำเป็น และซอฟต์แวร์
・ สามารถเชื่อมต่อกล้องบนเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุด 20 เครื่อง

การค้นหาใบหน้า
・ ภาพใบหน้าที่กล้องตรวจจับจะถูกจัดเก็บ และสามารถค้นหาได้ในภายหลัง
・ การค้นหาใบหน้า DB ทำให้ท่านสามารถแสดงผลลัพธ์ของแต่ละกล้องตามลำดับเวลา และค้นหาการเคลื่อนไหวของตัวบุคคล
・ ระบุกล้องหรือวันที่ในภาพใบหน้าที่ตรวจจับ และแสดงผลลัพธ์ในรายการตามลำดับความเหมือน

การจับคู่ใบหน้า
เมื่อจับคู่กับบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ การเตือนการจับคู่ใบหน้าก็จะส่งสัญญาณออกไปแบบเรียลไทม์ และแสดงประวัติการเตือนในรายการ
สามารถแสดงภาพหน้าจอที่กำหนดบนจอมอนิเตอร์ควบคุม ด้วยการดับเบิ้ลคลิกบนประวัติการเตือน

การนับคน, สถิติเกี่ยวกับอายุและเพศ
・ นับคนจากใบหน้าที่ตรวจจับได้ และประเมินอายุและเพศ
・ แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอโดยใช้กราฟสถิติ
・ สามารถบันทึกข้อมูลเชิงสถิติเป็นไฟล์ CSV สำหรับใช้ในการวิเคราะห์

backtohome

The product page of การวิเคราะห์อัจฉริยะ "Facial Recognition System for Genetec" from the Panasonic Security System. You can download features, manuals and firmware, specification sheet and more for Facial Recognition System for Genetec here.

Facial Recognition System for Genetec คุณลักษณะที่สำคัญ - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์