NEMA 4x - มาตรฐาน

Panasonic offers the cameras corresponding to water and dust resistant, with NEMA 4x-rating.
In this page, you can find the camera which you are interested from Panasonic cameras corresponding to water and dust resistant.

1-20 of 37
in NEMA 4x
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิด PTZ ทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
NEW
กล้องโดมอยู่กับที่

iA (intelligent Auto) H.265 Compact Dome Camera

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
NEW
กล้องโดมอยู่กับที่

iA (intelligent Auto) H.265 Compact Dome Camera

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
NEW
กล้องโดมอยู่กับที่

iA (intelligent Auto) H.265 Compact Dome Camera

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
NEW
กล้องโดมอยู่กับที่

iA (intelligent Auto) H.265 Compact Dome Camera

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องโดมอยู่กับที่

5-megapixel Vandal Resistant Dome Network Camera

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ IR LED │ 5MP
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ป้องกันการทุบทำลาย ความละเอียด 4K

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ IR LED │ 4K (3,840 x 2,160)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย ความละเอียด Full HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย ความละเอียด Full HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย ความละเอียด HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย ความละเอียด HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด Rugged Mobile ความละเอียด Full HD

NEMA 4x │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
1-20 of 37
in NEMA 4x

Narrow down by conditions

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 • กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ( 37 )
 • กล้องระบบอนาล็อก ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้าน ( 0 )
 • ไมโครโฟนเน็ตเวิร์ก ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ ( 0 )
 • การเชื่อมต่อวิดีโอ ( 0 )
 • ซอฟต์แวร์ ( 0 )
 • LAN Converter ( 0 )
 • Switchers ( 0 )
 • คอนโทรลเลอร์ ( 0 )
 • เลนส์ ( 0 )
 • อุปกรณ์เสริม/ออปชั่น ( 0 )
 • อื่นๆ ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอล ( 0 )

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น

ประเภทของกล้อง

ประเภทของกล้อง

มาตรฐาน

มาตรฐาน

ความละเอียด

ความละเอียด

Panasonic offers the cameras corresponding to water and dust resistant, with NEMA 4x-rating.In this page, you can find the camera which you are int...

NEMA 4x - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์