NEMA 4 - มาตรฐาน

Panasonic offers the cameras corresponding to water and dust resistant, with NEMA 4-rating.
In this page, you can find the camera which you are interested from Panasonic cameras corresponding to water and dust resistant.

1-1 of 1
in NEMA 4
 • 1
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

NEMA 4 │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
1-1 of 1
in NEMA 4
 • 1

Narrow down by conditions

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 • กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ( 1 )
 • กล้องระบบอนาล็อก ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้าน ( 0 )
 • ไมโครโฟนเน็ตเวิร์ก ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ ( 0 )
 • การเชื่อมต่อวิดีโอ ( 0 )
 • ซอฟต์แวร์ ( 0 )
 • LAN Converter ( 0 )
 • Switchers ( 0 )
 • คอนโทรลเลอร์ ( 0 )
 • เลนส์ ( 0 )
 • อุปกรณ์เสริม/ออปชั่น ( 0 )
 • อื่นๆ ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอล ( 0 )

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น

ประเภทของกล้อง

ประเภทของกล้อง

 • กล้องอยู่กับที่ ( 0 )
 • กล้องโดมอยู่กับที่ ( 0 )
 • กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ ( 1 )
 • กล้อง PT ( 0 )
 • กล้อง 360 องศา ( 0 )
 • Multi-Sensor Camera ( 0 )
 • กล้องจิ๋วพกติดตัวได้/กล้องสวมใส่กับร่างกาย ( 0 )
 • Remote Head Camera ( 0 )
 • Module Camera ( 0 )

มาตรฐาน

มาตรฐาน

 • IEC60068-2-75 (50J) ( 0 )
 • IK10 ( 1 )
 • IP66 ( 1 )
 • IP55 ( 0 )
 • Type 4X(UL50) ( 1 )
 • NEMA 4 ( 1 )
 • NEMA 4x ( 0 )
 • IP6K9K ( 0 )
 • IEEE802.11 ( 0 )
 • NTSC ( 0 )
 • PAL ( 0 )

ความละเอียด

ความละเอียด

Panasonic offers the cameras corresponding to water and dust resistant, with NEMA 4-rating.In this page, you can find the camera which you are inte...

NEMA 4 - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์