WDR - ฟังก์ชั่น

Panasonic offers the cameras equipped with Wide Dynamic Range
You can find the camera which you are interested from Panasonic Cameras equipped with Wide Dynamic Range in this page.

1-19 of 19
in WDR
 • 1
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

IR LED PTZ Network Camera

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ความละเอียด HD

WDR │ ในอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องโดมอยู่กับที่

Full HD Weatherproof Dome Network Camera

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

Full HD Weatherproof Dome Network Camera

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ป้องกันการทุบทำลาย ความละเอียด 4K

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ 4K (3,840 x 2,160)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด Rugged Mobile ความละเอียด Full HD

WDR │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด Rugged Mobile ความละเอียด HD

WDR │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องอยู่กับที่

Full HD Weatherproof Box type Network Camera

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

Full HD Weatherproof Box type Network Camera

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด ป้องกันการทุบทำลาย ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด 4K

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ 4K (3,840 x 2,160)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

WDR │ นอกอาคาร │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง 360 องศา

กล้องวงจรปิดชนิดโดมนอกอาคาร 360 องศา ความละเอียด 9 ล้านพิกเซล ป้องกันการทุบทำลาย

WDR │ นอกอาคาร │ 9MP
กล้อง 360 องศา

กล้องวงจรปิดชนิดโดมในอาคาร 360 องศา ความละเอียด 9 ล้านพิกเซล

WDR │ ในอาคาร │ 9MP
กล้อง PT

กล้องวงจรปิดสำหรับกลางแจ้ง ส่ายกล้องและก้ม-เงยได้ ความละเอียด HD

WDR │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง PT

กล้องวงจรปิดแบบไร้สายสำหรับกลางแจ้ง ส่ายกล้องและก้ม-เงยได้ ความละเอียด HD

WDR │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง PT

Outdoor Pan-tilting Network Camera

WDR │ นอกอาคาร │ น้อยกว่า 720p
กล้อง PT

กล้องวงจรปิดส่ายกล้องและก้ม-เงยได้ ความละเอียด HD

WDR │ ในอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง PT

กล้องวงจรปิด ส่ายกล้องและก้ม-เงยได้

WDR │ ในอาคาร │ น้อยกว่า 720p
1-19 of 19
in WDR
 • 1

Narrow down by conditions

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 • กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ( 19 )
 • กล้องระบบอนาล็อก ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้าน ( 0 )
 • ไมโครโฟนเน็ตเวิร์ก ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ ( 0 )
 • การเชื่อมต่อวิดีโอ ( 0 )
 • ซอฟต์แวร์ ( 0 )
 • LAN Converter ( 0 )
 • Switchers ( 0 )
 • คอนโทรลเลอร์ ( 0 )
 • เลนส์ ( 0 )
 • อุปกรณ์เสริม/ออปชั่น ( 0 )
 • อื่นๆ ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอล ( 0 )

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น

ประเภทของกล้อง

ประเภทของกล้อง

มาตรฐาน

มาตรฐาน

ความละเอียด

ความละเอียด

Panasonic offers the cameras equipped with Wide Dynamic RangeYou can find the camera which you are interested from Panasonic Cameras equipped with ...

WDR - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์