การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash - ฟังก์ชั่น

Panasonic offers the cameras equipped with Rain Wash Coating
You can find the camera which you are interested from Panasonic Cameras equipped with Rain Wash Coating in this page.

1-20 of 21
in การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องโดมซุปเปอร์ไดนามิก 6 ทนต่อสภาพอากาศ

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องโดมซุปเปอร์ไดนามิก 6 ทนต่อสภาพอากาศ

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ป้องกันการทุบทำลาย ความละเอียด 4K

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED │ 4K (3,840 x 2,160)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด ป้องกันการทุบทำลาย ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด 4K

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ IR LED │ 4K (3,840 x 2,160)
5MP

4 x 4K(33MP) iA H.265 Multi-Sensor Camera

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash │ นอกอาคาร │ 4K (3,840 x 2,160)
1-20 of 21
in การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash

Narrow down by conditions

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 • กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ( 19 )
 • กล้องระบบอนาล็อก ( 2 )
 • ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้าน ( 0 )
 • ไมโครโฟนเน็ตเวิร์ก ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ ( 0 )
 • การเชื่อมต่อวิดีโอ ( 0 )
 • ซอฟต์แวร์ ( 0 )
 • LAN Converter ( 0 )
 • Switchers ( 0 )
 • คอนโทรลเลอร์ ( 0 )
 • เลนส์ ( 0 )
 • อุปกรณ์เสริม/ออปชั่น ( 0 )
 • อื่นๆ ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอล ( 0 )

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น

ประเภทของกล้อง

ประเภทของกล้อง

มาตรฐาน

มาตรฐาน

ความละเอียด

ความละเอียด

Panasonic offers the cameras equipped with Rain Wash CoatingYou can find the camera which you are interested from Panasonic Cameras equipped with R...

การเคลือบ ClearSight / การเคลือบ Rain Wash - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค - ผลิตภัณฑ์