Security cameras & surveillance systems
ในอาคาร,กล้องอยู่กับที่

Products matching your selection : ในอาคาร,กล้องอยู่กับที่

1-17 of 17
in ในอาคาร,กล้องอยู่กับที่
 • 1
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ความละเอียด Full HD

ในอาคารกล้องอยู่กับที่ │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ความละเอียด Full HD

ในอาคารกล้องอยู่กับที่ │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ความละเอียด HD

ในอาคารกล้องอยู่กับที่ │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ความละเอียด HD

ในอาคารกล้องอยู่กับที่ │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องอยู่กับที่

4K Box type Network Camera

ในอาคารกล้องอยู่กับที่ │ 4K (3,840 x 2,160)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด ความละเอียด HD

ในอาคารกล้องอยู่กับที่ │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด

ในอาคารกล้องอยู่กับที่ │ น้อยกว่า 720p
กล้องอยู่กับที่

Super Dynamic 6
Day/Night Camera

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

Super Dynamic 6
Day/Night Camera

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

กล้องแบบมุมมองคงที่ ทำงานได้ทั้งกลางวัน/กลางคืน

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

กล้องแบบมุมมองคงที่ ทำงานได้ทั้งกลางวัน/กลางคืน

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

กล้องแบบมุมมองคงที่ ทำงานได้ทั้งกลางวัน/กลางคืน

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

กล้องแบบมุมมองคงที่ ทำงานได้ทั้งกลางวัน/กลางคืน

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

กล้องแบบมุมมองคงที่ ทำงานได้ทั้งกลางวัน/กลางคืน

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

กล้องแบบมุมมองคงที่ ทำงานได้ทั้งกลางวัน/กลางคืน

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

กล้องแบบมุมมองคงที่ ทำงานได้ทั้งกลางวัน/กลางคืน

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
กล้องอยู่กับที่

กล้องแบบมุมมองคงที่ ทำงานได้ทั้งกลางวัน/กลางคืน

ในอาคารกล้องอยู่กับที่
1-17 of 17
in ในอาคาร,กล้องอยู่กับที่
 • 1

Narrow down by conditions

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 • กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ( 7 )
 • กล้องระบบอนาล็อก ( 10 )
 • ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้าน ( 0 )
 • ไมโครโฟนเน็ตเวิร์ก ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ ( 0 )
 • การเชื่อมต่อวิดีโอ ( 0 )
 • ซอฟต์แวร์ ( 0 )
 • LAN Converter ( 0 )
 • Switchers ( 0 )
 • คอนโทรลเลอร์ ( 0 )
 • เลนส์ ( 0 )
 • อุปกรณ์เสริม/ออปชั่น ( 0 )
 • อื่นๆ ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอล ( 0 )

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น

ประเภทของกล้อง

ประเภทของกล้อง

 • กล้องอยู่กับที่ ( 17 )
 • กล้องโดมอยู่กับที่ ( 0 )
 • กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ ( 0 )
 • กล้อง PT ( 0 )
 • กล้อง 360 องศา ( 0 )
 • Multi-Sensor Camera ( 0 )
 • กล้องจิ๋วพกติดตัวได้/กล้องสวมใส่กับร่างกาย ( 0 )
 • Remote Head Camera ( 0 )
 • Module Camera ( 0 )

มาตรฐาน

มาตรฐาน

 • IEC60068-2-75 (50J) ( 0 )
 • IK10 ( 0 )
 • IP66 ( 0 )
 • IP55 ( 0 )
 • Type 4X(UL50) ( 0 )
 • NEMA 4 ( 0 )
 • NEMA 4x ( 0 )
 • IP6K9K ( 0 )
 • IEEE802.11 ( 0 )
 • NTSC ( 8 )
 • PAL ( 8 )

ความละเอียด

ความละเอียด

Products matching: ในอาคาร,กล้องอยู่กับที่, from huge inventory of Panasonic offering security cameras and surveillance systems.

ในอาคาร,กล้องอยู่กับที่ - ผลิตภัณฑ์ - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค