Security cameras & surveillance systems
กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,การเชื่อมต่อไร้สาย

Products matching your selection : กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,การเชื่อมต่อไร้สาย

1-1 of 1
in กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,การเชื่อมต่อไร้สาย
 • 1
กล้อง PT

กล้องวงจรปิดแบบไร้สายสำหรับกลางแจ้ง ส่ายกล้องและก้ม-เงยได้ ความละเอียด HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กการเชื่อมต่อไร้สาย │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
1-1 of 1
in กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,การเชื่อมต่อไร้สาย
 • 1

Narrow down by conditions

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 • กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ( 1 )
 • กล้องระบบอนาล็อก ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้าน ( 0 )
 • ไมโครโฟนเน็ตเวิร์ก ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ ( 0 )
 • การเชื่อมต่อวิดีโอ ( 0 )
 • ซอฟต์แวร์ ( 0 )
 • LAN Converter ( 0 )
 • Switchers ( 0 )
 • คอนโทรลเลอร์ ( 0 )
 • เลนส์ ( 0 )
 • อุปกรณ์เสริม/ออปชั่น ( 0 )
 • อื่นๆ ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอล ( 0 )

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น

ประเภทของกล้อง

ประเภทของกล้อง

 • กล้องอยู่กับที่ ( 0 )
 • กล้องโดมอยู่กับที่ ( 0 )
 • กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ ( 0 )
 • กล้อง PT ( 1 )
 • กล้อง 360 องศา ( 0 )
 • Multi-Sensor Camera ( 0 )
 • กล้องจิ๋วพกติดตัวได้/กล้องสวมใส่กับร่างกาย ( 0 )
 • Remote Head Camera ( 0 )
 • Module Camera ( 0 )

มาตรฐาน

มาตรฐาน

 • IEC60068-2-75 (50J) ( 0 )
 • IK10 ( 0 )
 • IP66 ( 0 )
 • IP55 ( 1 )
 • Type 4X(UL50) ( 0 )
 • NEMA 4 ( 0 )
 • NEMA 4x ( 0 )
 • IP6K9K ( 0 )
 • IEEE802.11 ( 1 )
 • NTSC ( 0 )
 • PAL ( 0 )

ความละเอียด

ความละเอียด

 • 4K (3,840 x 2,160) ( 0 )
 • 9MP ( 0 )
 • 5MP ( 0 )
 • 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536) ( 0 )
 • HD (720p / 1,280x 960) ( 1 )
 • น้อยกว่า 720p ( 0 )

Products matching: กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,การเชื่อมต่อไร้สาย, from huge inventory of Panasonic offering security cameras and surveillance systems.

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,การเชื่อมต่อไร้สาย - ผลิตภัณฑ์ - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค