Security cameras & surveillance systems
กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,นอกอาคาร,Intelligent Video Motion(i-VMD)

Products matching your selection : กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,นอกอาคาร,Intelligent Video Motion(i-VMD)

21-24 of 24
in กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,นอกอาคาร,Intelligent Video Motion(i-VMD)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กนอกอาคารIntelligent Video Motion(i-VMD) │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง 360 องศา

กล้องโดมนอกอาคาร 360 องศา ระบบ iA(Intelligent Auto) H.265 ป้องกันการทุบทำลาย

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กนอกอาคารIntelligent Video Motion(i-VMD) │ IR LED │ 9MP
กล้อง 360 องศา

กล้องโดมนอกอาคาร 360 องศา ระบบ iA(Intelligent Auto) H.265

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กนอกอาคารIntelligent Video Motion(i-VMD) │ IR LED │ 5MP
กล้อง 360 องศา

กล้องวงจรปิดชนิดโดมนอกอาคาร 360 องศา ความละเอียด 9 ล้านพิกเซล ป้องกันการทุบทำลาย

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กนอกอาคารIntelligent Video Motion(i-VMD) │ 9MP
21-24 of 24
in กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,นอกอาคาร,Intelligent Video Motion(i-VMD)

Narrow down by conditions

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 • กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ( 24 )
 • กล้องระบบอนาล็อก ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้าน ( 0 )
 • ไมโครโฟนเน็ตเวิร์ก ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ ( 0 )
 • การเชื่อมต่อวิดีโอ ( 0 )
 • ซอฟต์แวร์ ( 0 )
 • LAN Converter ( 0 )
 • Switchers ( 0 )
 • คอนโทรลเลอร์ ( 0 )
 • เลนส์ ( 0 )
 • อุปกรณ์เสริม/ออปชั่น ( 0 )
 • อื่นๆ ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอล ( 0 )

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น

ประเภทของกล้อง

ประเภทของกล้อง

มาตรฐาน

มาตรฐาน

ความละเอียด

ความละเอียด

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,นอกอาคาร,Intelligent Video Motion(i-VMD) (2) Products matching: กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,นอกอาคาร,Intelligent Video Motion(i-VMD), from huge inventory of Panasonic offering security cameras and surveillance systems.

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,นอกอาคาร,Intelligent Video Motion(i-VMD) - ผลิตภัณฑ์ - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค