Security cameras & surveillance systems
กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,H.265 / Video Coding,Type 4X(UL50)

Products matching your selection : กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,H.265 / Video Coding,Type 4X(UL50)

1-20 of 21
in กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,H.265 / Video Coding,Type 4X(UL50)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้อง PTZ / กล้องโดม PTZ

กล้องวงจรปิดชนิดโดม PTZ ทนต่อสภาพอากาศ

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
NEW
กล้องโดมอยู่กับที่

iA (intelligent Auto) H.265 Compact Dome Camera

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
NEW
กล้องโดมอยู่กับที่

iA (intelligent Auto) H.265 Compact Dome Camera

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
NEW
กล้องโดมอยู่กับที่

iA (intelligent Auto) H.265 Compact Dome Camera

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
NEW
กล้องโดมอยู่กับที่

iA (intelligent Auto) H.265 Compact Dome Camera

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องโดมอยู่กับที่

5-megapixel Vandal Resistant Dome Network Camera

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 5MP
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องโดมอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดชนิดโดม ซุปเปอร์ไดนามิก ป้องกันการทุบทำลาย และทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ HD (720p / 1,280x 960)
กล้องอยู่กับที่

5-megapixel Network Camera

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 5MP
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิด ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด Full HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 2MP - 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536)
กล้องอยู่กับที่

กล้องวงจรปิดซุปเปอร์ไดนามิก ทนต่อสภาพอากาศ ความละเอียด HD

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED
กล้อง 360 องศา

กล้องโดมนอกอาคาร 360 องศา ระบบ iA(Intelligent Auto) H.265 ป้องกันการทุบทำลาย

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 9MP
กล้อง 360 องศา

กล้องโดมนอกอาคาร 360 องศา ระบบ iA(Intelligent Auto) H.265

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ IR LED │ 5MP
5MP

4 x 4K(33MP) iA H.265 Multi-Sensor Camera

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กH.265 / Video Coding │ นอกอาคาร │ 4K (3,840 x 2,160)
1-20 of 21
in กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,H.265 / Video Coding,Type 4X(UL50)

Narrow down by conditions

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 • กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ( 21 )
 • กล้องระบบอนาล็อก ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ( 0 )
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้าน ( 0 )
 • ไมโครโฟนเน็ตเวิร์ก ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอ ( 0 )
 • การเชื่อมต่อวิดีโอ ( 0 )
 • ซอฟต์แวร์ ( 0 )
 • LAN Converter ( 0 )
 • Switchers ( 0 )
 • คอนโทรลเลอร์ ( 0 )
 • เลนส์ ( 0 )
 • อุปกรณ์เสริม/ออปชั่น ( 0 )
 • อื่นๆ ( 0 )
 • เครื่องบันทึกวิดีโอระบบดิจิตอล ( 0 )

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น

ประเภทของกล้อง

ประเภทของกล้อง

มาตรฐาน

มาตรฐาน

ความละเอียด

ความละเอียด

Products matching: กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,H.265 / Video Coding,Type 4X(UL50), from huge inventory of Panasonic offering security cameras and surveillance systems.

กล้อง IP/กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก,H.265 / Video Coding,Type 4X(UL50) - ผลิตภัณฑ์ - ระบบความปลอดภัยของพานาโซนิค