เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ
facebook youtube twitter linkedin

Goledn Empire (Grand Mercure) / MyanmarCase example of Panasonic security system

Goledn Empire (Grand Mercure) / Myanmar

Installation date : October 2017

-  5 STAR HOTEL
- YANGON DIVISION
  • Customer want to upgrade to five star hotel and  they would like to use reliable brand so we direct go to customer with our disty and show demo(fishey  video,simple vi video and guard tour function.)
  • They want to use centralize CCTV system because they will install nearly 180 units cameras
  • Customer want to use Guard Tour function and also failover function.
  • So finally customer choose  our vi server within 2 month
System-Diagram
Site Photo 1
Site Photo 2

Product used in this application

backtohome

Installation date : October 2017-  5 STAR HOTEL- YANGON DIVISIONCustomer want to upgrade to five star hotel and  they would like to use r...

Goledn Empire (Grand Mercure) / Myanmar